Erhvervssociologi

Resultater skabes af mennesker i samspillet med kolleger og kunder! 

ErhvervssociologiErhvervssociologi handler om at optimere relationen mellem mennesker på og omkring arbejdspladsen.

Erhvervssociologi handler også om at skabe sammenhæng mellem virksomhedens identitet (Corporate Identity) og medarbejdernes individuelle identiteter.

Som erhvervssociologer fokuserer vi på de sociale konstellationer og interaktionen mellem mennesker, der er med til at skabe en dynamisk organisation. Erhvervssociologen analyserer relationer mellem medarbejdere og ledelse i en virksomhed og stiller skarpt på det, som allerede fungerer og giver virksomheden eller teamet potentiale til yderligere vækst og trivsel.

Erhvervssociologer ser på, hvad der allerede fungerer i virksomheden, frem for udelukkende at have fokus på de problematiske områder. Det er i vores optik vigtigt, at starte med at indkredse og belyse styrkerne i virksomheden og i de enkelte teams.

I dag bliver der brugt utrolig meget tid og energi på småkonflikter mellem de enkelte medarbejdere. Ved at finde frem til de vigtigste værdier og målsætninger, kan vi hjælpe virksomheden med at flytte fokus fra det, som ikke fungerer, til alt det, der rent faktisk fungerer og styrke det yderligere. På samme måde arbejder vi på et individuelt plan, med at finde frem til, hvad den enkelte ønsker sig af arbejdslivet og i hverdagen og optimerer det for at få det forankret.

Vores kunder oplever, at de efter et kursus eller coachingforløb har øget arbejdsglæde i alle led i organisationen og produktiviteten stiger, men også at det har givet dem mere livsglæde generelt og en oplevelse af at arbejde og privatliv giver større mening som helhed.

Angrebsvinklen er simpel: Ved at påvise og analysere de områder, der reelt skaber vækst og tilfredshed i virksomheden og direkte tage fat i det, der får individerne i organisationen til at trives, styrkes organisationens unikke fundament og nye strategier kan meget nemmere implementeres.

Dette er modsat de gængse arbejdsgange, der ofte tager afsæt i, og cirkulerer om alt det, der ikke virker. Vores principper er enkle og lettilgængelige og i praksis benyttes ingen fortænkte og komplicerede teknikker. Humor og empatisk formidling er i højsædet, men på et solidt praktisk og teoretisk fundament.

Send en mail til Rikke Østergaard for yderligere information